Info project

Info project

Ontstaan werkgroep Bosrijk
De werkgroep Bosrijk is ontstaan als spontaan initiatief tijdens een bijeen-komst van de klankbordgroep Heiderijk. Het project Heiderijk behelst het versterken van het heidesysteem binnen de natuurterreinen tussen Nijmegen, Plasmolen en Groesbeek. Ten behoeve van de ontwikkeling en de verbinding van de heideterreinen is in 2010 bos gekapt. Het kappen van bos leidde tot veel consternatie met als gevolg dat de kap werd stilgelegd. Vervolgens is een klankbordgroep ingesteld waarbinnen verschillende werkgroepen acteerden. In 2014 is door Natuurbalans een vlakdekkende monitoring van de nieuwe en oude heideterreinen uitgevoerd. Voor de resultaten hiervan, zie Heiderijk eindrapport 2014 (pdf). Daarna is slechts nog her en der terughoudend gekapt.
Tijdens een van de bijeenkomsten van de klankbordgroep werd aandacht gevraagd voor de bossen binnen de natuurterreinen. Omdat in plan Heiderijk niet specifiek is ingegaan op de waarde van de bossen en het effect van het kappen voor Heiderijk op het bos ontstond spontaan het idee om een werkgroep Oud bos op te richten, later gewijzigd in werkgroep Bosrijk.
Doel van de werkgroep was in eerste instantie om de waarde van de bossen naar voren te brengen. Hiervoor was het van belang een beeld te krijgen van de meest waardevolle bossen in het gebied tussen Nijmegen en Kleve: het Ketelwald. Een volgende stap was om te bezien of het mogelijk is deze bossen te beschermen als 'natuurlijke bossen' waarin zo weinig mogelijk wordt ingegrepen. Het oorspronkelijke idee was om een aantal bossen te bestemmen voor een volledig natuurlijke ontwikkeling.
Vervolgens is het plan ontstaan om te streven naar een netwerk van oudboskernen, verbonden door corridors. Een soortgelijk plan als Heiderijk maar dan gericht op bos met alle bijbehorende planten- en diersoorten.
In de voorbeeldbossen zijn we op zoek gegaan naar locaties die zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot oudboskernen en naar logische verbindingen ertussen in de vorm van functionele corrdidors.

Deelnemers werkgroep Bosrijk
Dietrich Cerff, Jef Gielen, Marjo Gribling, Dick Hofma, Marcel Kamp, Cyril Liebrand, Gijs Looijen, Rob Megens, Marije Mertens en Lieke Vullings.

Informatie en advies
Tijdens onze bijeenkomsten schuiven regelmatig medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan die ons voorzien van nuttige, theoretische en praktische informatie over het Ketelwald en bosecologie en bosbeheer in het algemeen en waarmee we regelmatig excursies maken in het Ketelwald en in ander bossen om ons inzicht in en kennis over oud bos te vergroten.
Verder consulteren we zo veel mogelijk deskundigen op het gebied van bosecologie en -beheer en is natuurlijk het internet een belangrijke bron van informatie over oud bos.

Flyer werkgroep Bosrijk
Ter gelegenheid van de Dag van het Landschap van de gemeente Groesbeek op 12 september 2015 hebben we een flyer gemaakt die hier te zien en te downloaden is. Klik op Flyer werkgroep Bosrijk (pdf). De flyer dient dubbel-gevouwen te worden waardoor alle items op de juiste plek terecht komen.

Activiteiten werkgroep Bosrijk
1. Kennis verzamelen van bossen in het algemeen en natuurlijk bos in het bijzonder door middel van:

 • literatuur
 • excursies en veldbezoeken in Ketelwald en in ander bossen en bostypen
 • lezingen door bosdeskundigen
 • informatie van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
 • 2. Kenbaar maken wat Bosrijk wil en creëren van draagvlak door middel van:

 • website van Bosrijk: www.bosrijk.info
 • Vrienden van Bosrijk
 • publieksexcursies in Ketelwald
 • informatieavonden in omringende gemeenten
 • onderwijs: boslessen in basisschool en werken met leerlingen in het bos
 • natuurwerkdagen samen met IKL en andere instanties
 • 3. Voorbeeldbossen

  Bosrijk wil aan de hand van enkele voorbeeldbossen laten zien wat het idee van Bosrijk behelst. Hiertoe hebben we excursies gemaakt in het Ketelwald en enkelbospercelen gevonden die zich lenen voor kleinschalig ontwikkelen van natuurlijk bos en inzicht verschaffen in processen die zich voordoen tijdens de ontwikkeling van natuurlijk bos. We hebben in een bijzondere samenwerking met Natuurmonumenten invloed op het beheer van een ongeveer 2 hectare groot stuk bos, dat bestaat uit meerdere percelen, in de kern ligt een perceel van een tamelijk volwassen beukenbos, en een perceel met een eikenbos dat in 1990 is aangeplant op een boomfeestdag. We monitoren dit bos (helaas vanwege gebrek aan menskracht niet systematisch genoeg). Op de grens tussen beukenbos en eikenbos hebben we in 2019 enkele kleine eiken omgezaagd of geknakt om de scherpe scheiding tussen de bossen te verzachten. In overleg is in 2019 besloten in samenwerking met Natuur-monumenten de invasieve exoot Amerikaanse eik te bestrijden.

  Relatie met Toekomstvisie Ketelwald
  Onze idee├źn zijn eerder verwoord in de Toekomstvisie Ketelwald die in 2007 is gepubliceerd. Projectidee 1 uit deze toekomstvisie beoogt het instellen van natuurbosreservaten en projectidee 2 het verbinden van de natuurbossen door middel van corridors. Voor meer informatie klik op: 

  Bijzondere acties:
  Pluk van de Petteflet Natuur- en milieuprijs 2015
  In het voorjaar van 2015 hebben we ons plan ingezonden voor de Pluk van de Petteflet Natuur- en milieuprijs 2015. Toen we als eerste waren geëindigd in Gelderland en opgingen voor de landelijke prijs hebben we een korte video gemaakt waarin we ons plan - op locatie - uitleggen. Uiteindelijk hebben we de 3e prijs behaald.