Home


Info project

De werkgroep Bosrijk is ontstaan als spontaan initiatief tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep Heiderijk. Het project Heiderijk behelst het versterken van het heidesysteem binnen de natuurterreinen tussen Nijmegen, Plasmolen en Groesbeek. Naast heide heeft het Ketelwald veel mooie bossen. Werkgroep Bosrijk komt op voor deze bossen en heeft het initiatief genomen om te komen tot meer oud bos in het Ketelwald.

Lees meer


Voorbeeldbossen

De afgelopen maanden zijn we op zoek gegaan naar percelen bos binnen het Ketelwald die we kunnen gebruiken als voorbeeldbossen. In het Ketelwald komen verschillende typen bos voor. We proberen van elk type bos een goed voorbeeldbos aan te wijzen. De voorbeeldbossen kunnen we gebruiken om te laten zien hoe de ontwikkeling van een bos met bosbouwkundig beheer naar een bos met natuurgericht beheer verloopt.
Hebt u een voorstel voor een voorbeeldbos, geef dit dan door via een e-mail naar mail@bosrijk.info.

Lees meer


Dikke bomen top 10

Oude bomen zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem oud bos. Tegelijkertijd spelen oude bomen een belangrijke rol in de beleving van oud bos. In de dikke bomen top 10 worden de 10 dikste bomen opgenomen die worden gemeld door de bezoekers van het oude bos. Waar ze staan wordt aangegeven op een kaartje zodat iedereen er daarna van kan genieten.
Weet u ergens een opvallend dikke boom te staan in het Ketelwald, geef dit dan door via een e-mail, liefst met foto, naar mail@bosrijk.info.

Lees meer

Welkom op de website van de werkgroep Bosrijk. Deze website is pas recent de lucht in gegaan en is dus verre van compleet. De komende tijd zal de website worden aangepast, verbeterd en aangevuld met nieuwe informatie.

Bosrijk is een werkgroep met enthousiaste natuurliefhebbers die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van 'oud bos'. De werkgroep Bosrijk is spontaan ontstaan tijdens een vergadering van de klankbordgroep van het project Heiderijk.

Het project Heiderijk beoogt een netwerk van heideterreinen dat bestaat uit kerngebieden, met goed ontwikkelde heidepopulaties met alle soorten planten en dieren die hierin thuishoren, en verbindende corridors waarlangs planten en dieren zich kunnen verspreiden van het ene naar het andere kerngebied. Het project Heiderijk heeft lange tijd een eigen website gehad maar deze is inmiddels opgeheven. Voor het (voorlopig) eindrapport uit 2014 klik op Heiderijk eindrapport 2014 (pdf).

Heiderijk maakt deel uit van het circa 10.000 ha grote natuurgebied tussen het Duitse Kleef en Nijmegen. Dit natuurgebied staat ook bekend onder de naam Ketelwald.

Naast Heiderijk bestaat het Ketelwald uit een grote diversiteit aan bostypen. Vrijwel al deze bostypen worden regelmatig onderhouden door middel van reguliere kap en vaak ook door bestrijding van ongewenste exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Vrijwel geen enkele bosperceel wordt hierbij ongemoeid gelaten.

De werkgroep Bosrijk streeft ernaar de meest kansrijke locaties voor de ontwikkeling van 'oud bos' te inventariseren en deze op kaart te zetten. Vervolgens worden deze locaties benoemd en beschreven en wordt getracht ze een beschermde status te geven als zijnde locaties die zich spontaan kunnen ontwikkelen met zo weinig mogelijk niet-natuurlijke ingrepen.