Home


Info project

De werkgroep Bosrijk is ontstaan als spontaan initiatief tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep Heiderijk. Het project Heiderijk behelst het versterken van het heidesysteem binnen de natuurterreinen tussen Nijmegen, Plasmolen en Groesbeek. Naast heide heeft het Ketelwald veel mooie bossen. Werkgroep Bosrijk komt op voor deze bossen en heeft het initiatief genomen om te komen tot meer oud bos in het Ketelwald en streeft naar een netwerk van oudboskernen verbonden door corridors.

Lees meer


Voorbeeldbossen

Natuurmonumenten heeft ons enkele bospercelen ter beschikking gesteld die we mogen gebruiken als voorbeeldbos. De voorbeeldbossen gebruiken we om te laten zien hoe de ontwikkeling van een bos met bosbouwkundig beheer naar een bos met natuurgericht beheer verloopt.
In het Ketelwald komen verschillende typen bos voor. We proberen van elk type bos een goed voorbeeldbos te vinden. Heb je een voorstel voor een voorbeeldbos, geef dit dan door ons ons via een e-mail naar mail@bosrijk.info

Lees meer


Mooie bossen en dikke bomen

Dikke, oude bomen spelen een belangrijke rol in de ecologie van goed ontwikkelde, mooie bossen. Tegelijkertijd leveren dikke, oude bomen een belangrijke bijdrage aan de beleving van een bos. Om dit te kunnen laten zien zijn we op zoek naar foto's van mooie (oude) bossen en dikke, oude bomen, in het Ketelwald, elders in Nederland en elders in de wereld.
Heb je een foto van een mooi bos of een dikke boom en wil je die delen, mail die dan naar ons via mail@bosrijk.info

Lees meer

Welkom op de website van de werkgroep Bosrijk. De website bevat informatie over de activiteiten van de werkgroep en veel onderwerpen die te maken hebben met ons doel, het ontwikkelen van een netwerk van oude boskernen verbonden door corridors. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar is wordt deze zo snel mogelijk vermeld op de website.

Bosrijk is een werkgroep met enthousiaste natuurliefhebbers die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van 'oud bos'. De werkgroep Bosrijk is spontaan ontstaan tijdens een vergadering van de klankbordgroep van het project Heiderijk.

Het project Heiderijk beoogt een netwerk van heideterreinen dat bestaat uit kerngebieden, met goed ontwikkelde heidepopulaties met alle soorten planten en dieren die hierin thuishoren, en verbindende corridors waarlangs planten en dieren zich kunnen verspreiden van het ene naar het andere kerngebied.

Heiderijk maakt deel uit van het circa 10.000 ha grote natuurgebied tussen het Duitse Kleef en Nijmegen. Dit natuurgebied staat ook bekend onder de naam Ketelwald.

Naast Heiderijk bestaat het Ketelwald uit een grote diversiteit aan bostypen. Vrijwel al deze bostypen worden regelmatig onderhouden door middel van reguliere kap en vaak ook door bestrijding van ongewenste exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Vrijwel geen enkele bosperceel wordt hierbij ongemoeid gelaten.

De werkgroep Bosrijk streeft ernaar de meest kansrijke locaties voor de ontwikkeling van 'oud bos' te inventariseren en deze op kaart te zetten. Vervolgens worden deze locaties benoemd en beschreven en wordt getracht ze een beschermde status te geven als zijnde locaties die zich spontaan kunnen ontwikkelen met zo weinig mogelijk niet-natuurlijke ingrepen.